המגדלור

לחפש דברים באי הקסום, 

לראות ולצפות  ביצירות מדהימות בגלריה, 

אבל הפרס נמצא מתחת למפה.

Giant Octopus
Illustrated Jaguar
Oriental Pond
Tipi
Old City
Oasis
Tropical Flowers & Flamingo

Magical Island

Subaquatic Life

רמז: אני זה שרואה את כולם אבל אף אחד לא רואה אותי!