תאטראות

רגע אחד של תרבות... בשביל להכיר את האנושות...

לצפות... לשמוע... להקשיב... להרגיש!!! , 

בתאטראות האי הקסום מציגים את מיטב התוכן המקורי : 

הקולנוע, הקונצרט והספרייה...

Giant Octopus
Illustrated Jaguar
Oriental Pond
Tipi
Old City
Oasis
Tropical Flowers & Flamingo

Magical Island

Subaquatic Life

הרמז: מהו המקום בו כולם מזמינים בו מקום ?