SU Card.gif

תאטראות

רגע אחד של תרבות... בשביל להכיר את האנושות...

לצפות... לשמוע... להקשיב... להרגיש!!! , 

בתאטראות האי הקסום מציגים את מיטב התוכן המקורי : 

הקולנוע, הקונצרט והספרייה...