הכפר

הסקרנות מובילה לכאן...,

למקום קסום שבו אנשים יפים ונעימים גרים,

כאן אפשר לקנות משהו לעצמך,

מספר ומוזיקה של יוצרים מקומיים

ועד תכשיטים ומתנות קסומות,

יש לנצל את הזמן בתבונה - זמן הקניות... 

Giant Octopus
Illustrated Jaguar
Oriental Pond
Tipi
Old City
Oasis
Tropical Flowers & Flamingo

Magical Island

Subaquatic Life

הרמז: מהו המקום שבו אפשר לחיות חיים של אחרים ?